แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายนอก | ราคาเริ่มต้นที่

    เป็นปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สําหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

    คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม