เหล็กกล่อง

เหล็กกล่องเหลี่ยม มีรูปทรง 2 แบบคือ สี่เหลี่ยมจตุรัส และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า มักใช้ทำโครงสร้างรองรับน้ำหนัก งานแปหลังคา งานประกอบทรัสทั่วไป เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์