หิน 2

    หิน 2 คือ หินที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 1 นิ้ว (21 ซม.) แต่ไม่ใหญ่กว่า 1.5″ และไม่เล็กกว่า 3/4″ มักใช้ในงานผสมคอนกรีต

    หมวดหมู่: