ทรายละเอียด

    ทรายละเอียด คือ ทรายเม็ดละเอียดมาก ใช้ในงานฉาบปูนตกแต่งผิวให้เรียบหรือทำอิฐมวลเบา